Klachtenregeling
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk G.F.W. Hoogslag
Van Vredenburchweg 71c | 2282 SE
Rijswijk

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer een contact voor u niet op de gewenste manier is verlopen en u hierover een opmerking of klacht wilt indienen, verzoeken we u dit eerst mondeling met de huisarts op te nemen. Lukt dit niet of geeft u de voorkeur aan een schriftelijk bericht, dan kunt u ons een brief of e-mail sturen. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Klachten worden conform de klachtenregeling WKKGZ afgehandeld.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hadoks (www.hadoks.nl/patienten/klachtenregeling).

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris van Hadoks niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.